ppi

Поливинилацетатни лепила:

Марка D2 – подходящо за употреба в мебелната промишленост.

Марка N – лепило с еластичен филм за книговезки цели (кубчета, книги и др.).

Марка М – за машинно и ръчно залепване на хартия и картон

Марка М1 – за машинно залепване на хартиени гилзи, каширане на двуслойно и трислойно микровелпапе и на картон.

Марка М2 – за машинно и ръчно каширане на двуслойно и трислойно микровелпапе и на картон.

Марка L – за машинно залепване (каширане) на хартии и картони.

Марка Р – за машинно и ръчно залепване на хартиени етикети върху бутилки от PET и други полимерни материали.

Марка Р1 – за машинно и ръчно залепване на хартии, картони, книговезки цели.:

Поливинилалкохолни лепила:

Марка R1 – за машинно залепване на хартиени етикети върху стъклен амбалаж.

Марка R2 – за машинно залепване на хартиени етикети върху стъкло при средноскоростни машини.

Марка R3 – за ръчно каширане на хартии, книговезки цели и канцеларски нужди; за залепване на тоалетна хартия.

Марка R4 – за залепване на хартиени гилзи.