ppi

Информационно-издателска дейност

Списание “Целулоза и хартия” е създадено през 1970 г. Утвърдило се през годините като летописец на българската ЦХП и днес списанието остава водещ източник на информация за този отрасъл. По страниците му намират отражение настоящето и тенденциите в развитието на отрасъла в национален и световен мащаб. То е трибуна на научните, производствените, икономическите, технологичните и техническите постижения в този бранш.

ИЦХ АД издава и “Бизнес бюлетин” (рубрика „Пазарни аналази” на сп. „Целулоза и хартия”) с актуална информация за цени, новости и тенденции в развитието на целулозно-хартиения отрасъл в Европа. Изданието е седмично и се разпространява по електронен път.